Kinh tế

  • Để thực hiện "giãn dân", giảm áp lực cho trung tâm đô thị Biên Hòa cũng như các đô thị khác trên địa bàn tỉnh, từ đó "giải bài toán" quá tải hạ tầng thì quá trình phát triển đòi hỏi cần có quy hoạch và sự đầu tư tương xứng đối với các vùng ngoại vi.
  • TP.Biên Hòa là đô thị trung tâm của Đồng Nai, do đó tốc độ gia tăng dân số cơ học diễn ra rất nhanh. Điều này gây nên một áp lực rất lớn khi tốc độ phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông...

Kinh tế

  • Phú Vinh là một trong những xã miền núi của huyện Định Quán với 72% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là người Hoa. Những năm gần đây, diện mạo nông thôn của xã Phú Vinh thay đổi từng ngày, từ cơ sở hạ tầng đến chất lượng cuộc sống người dân.

Kinh tế


© 2021 FAP
  357,233       1/325