Sức khỏe

Máu khó đông di truyền cho con thế nào

Mẹ mang gene bệnh, bố bình thường, xác xuất 25% sinh con gái bình thường, 25% con gái mang gene bệnh, 25% con trai bình thường, 25% con trai bệnh.

Máu khó đông di truyền cho con thế nào

Đồ họa: Tiến Thành

VNExpress
fastNews, 31/08/2019 - 05:37:44

infographic, design, news

      Đại học Lạc Hồng