Sức khỏe

Phí đóng bảo hiểm y tế tính như thế nào?

Lương cơ sở từ ngày 1/7 là 1,49 triệu đồng một tháng, mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương cơ sở, cao nhất 804.600 đồng một năm.

Tạ Lư

VNExpress
fastNews, 02/07/2019 - 22:10:19

infographic, design, news

      Đại học Lạc Hồng